SERVEIS A LA COL·LEGIACIÓ

Formació

Activitats formatives realitzades el 2020 en funció de la tipologia de l’activitat i el volum d’inscripcions:

Total d’activitats 2020
Total d’inscripcions 2020
Total d’hores formatives 2020

-42% d’activitats formatives +37% d'inscripcions respecte a 2019

Inscripcions 2019. Evolució mensual

Formacions destacades

  • Taula rodona: guia d'intervenció multidisciplinar per a nens, nenes i adolescents amb trauma psicològic. 18 de novembre. 213 inscripcions.

  • Conferència: dol i pèrdues a la malaltia crònica. La perspectiva del pacient i del familiar. 14 de desembre. 195 inscripcions.

  • Taller: eines de coaching per a professionals en el suport a la població en la reconstrucció del seu projecte personal. 6 de novembre. 150 inscripcions.

Destacats

  • A partir d'abril, treball de la Comissió i el Departament de Formació per la implementació d'un model formatiu de caràcter virtual, mitjançant l'ús de plataformes de seminaris web.

  • Oferta formativa amb més de 180 activitats gratuïtes el darrer trimestre de l'any oferint per primera vegada activitats exclusivament en línia dels diferents àmbits, corrents i especialitats de la professió.

  • Treball conjunt entre el Departament de Formació i la Comissió de Formació per treballar una oferta formativa que permetés donar resposta emocional a professionals i societat.

Satisfacció global dels assistents

Acreditacions

Es registren un total de 118 certificacions distribuïdes de la següent manera:

Renovacions 2020

Noves sol·licituds rebudes de les acreditacions nacionals d’expertesa, es registren un total de 62 expedients.

Noves sol·licituds rebudes

El COPC ha treballat molt intensament durant l’any 2020 en la preparació de l’obertura de les acreditacions i capacitacions professionals d’expertesa a Catalunya i la seva col·laboració en qualitat de comissió d’avaluació en les experteses Nacionals del Consejo General de la Psicologia de España, amb previsió d’obertura el gener de 2021.

Directori professional

Més de 200 consultes de persones que requerien els serveis d’un professional de la psicologia. Entre les demandes més habituals, destaquem l’ansietat, amb un 8% de les consultes globals, seguit de la depressió, amb un 6%, i les altes capacitats, amb un 5%.

Distribució anual consultes ciutadania

Professionals Directori per població

L’ansietat, la depressió, la inseguretat i les habilitats socials són els motius de demanda que els col·legiats i col·legiades ofereixen amb més freqüència a la ciutadania.

Motiu de demanda

Orientació professional

Transformació digital del servei.

Reducció del preu de les sessions.

Sessions Assessorament professional 2020

Assessoraments en total
Derivacions al servei d’orientació professional
Puntuació del servei d’assessorament professional
Puntuació del servei d’orientació professional

Borsa de treball

Descens del 23% en el nombre d’ofertes publicades respecte a l’any 2019

Comparativa ofertes mensuals 2018-2020

Nous candidatas
Total candidats

Número d'ofertes publicades

487 ofertes publicades

Biblioteca

Disminució del 41,6% del servei de prestec de documents

Préstec de documents

Préstec per tipologia documental

*S’incorpora el nou serveis de llibres electrònics

Correcció informàtiques (no presencials)