PROJECTES, COMISSIONS, COMITÈS I CONSELLS

Comissió Deontològica

Àmbit consultiu

En l’àmbit consultiu cal destacar l’elaboració d’un document de preguntes freqüents (FAQs) en ètica i deontologia en psicologia en l’àmbit clínic i forense comunicat al web i en el nou espai de l’infoCOPC “La píndola de la DEO” engegat en 2020 amb una finalitat preventiva.

Consultes dentològiques (2017 - 2020)

Consultes deontològiques 2020 per mesos

Àmbit valoratiu

La Comissió ha treballat un total de 155 casos dels quals 92 han estat queixes presentades en el 2020. Dels 155 casos:

Han estat tancats sense obrir expedients
S’han traspassat per no ser competència de la Comissió
Expedients disciplinaris (23 amb sanció, 11 arxius, 13 en tràmit)
Diligències en tràmit

Nou espai de l’infoCOPC “La píndola de la DEO”

Projectes de salut del COPC amb Fundació Galatea

El COPC promou entre els seus col·legiats i col·legiades el compliment dels deures ètics en la cura de la salut dels pacients i clients, però també en la prevenció i la cura de la seva pròpia salut. Des de la signatura del conveni entre el COPC i la Fundació Galatea al setembre del 2015 es duen a terme projectes orientats a potenciar la salut del col·lectiu.

Programa PSYQUE

Durant 2020 els 33 casos actius han generat:

primeres visites
visites successives
sessions de psicoteràpies individuals
sessions de psicoteràpies grupals
sessions d’Hospital de Dia
controls toxicològics
sessions de treballs social


teràpies familiars
psicometries
estudis neurosicològics
ingressos domiciliaris que han generat 151 estades domiciliàries
ingressos hospitalaris que han generat 249 estades hospitaàries

Programa de servei de suport emocional als professionals de la salut (SEPS)

A 31 de desembre de 2020 s’hi han atès 8 casos.

Consell Professional

5 nous grups de treball

 • GT Aplicacions de les Neurociències a la Psicoteràpia del Trauma

 • Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia.
 • GT Psicovid

 • Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia.
 • GT Psicomotricitat

 • Interseccions Secció de Psicologia de l’Educació i Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
 • GT de Dolor crònic

 • Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
 • GT Creativitat, procés artístic i salut mental (Girona)

 • Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia

Consell Social

Inici de dos projectes

 • Avaluar la necessitat per part dels estudiants de psicologia de disposar de formacions amb un vessant més pràctic.

 • Avaluar la necessitat de proporcionar sessions de supervisió assequibles per als psicòlegs i psicòlogues col·legiats, tot fomentant aquesta pràctica i facilitant, des del Col·legi, una plataforma que pugui recomanar psicòlegs o psicòlogues supervisors especialitzats que acreditin els criteris requerits.

Comissió de Cultura

Compta amb la visió de fer visible el maridatge entre cultura i psicologia, així com enfortir el compromís amb la salut de les persones a través de l’art, que sovint és la màxima expressió de les emocions.

[Coordinació de 12 col·loquis]

V Edició del PSICURT, Festival de curtmetratges sobre Salut Mental.

Aquest any es va dur a terme presencialment simultàniament a les ciutats de Reus i Tarragona, per streaming i pel canal de TV Tac-12.

Comitè d’Infància i Adolescència del COPC

Activitats destacades 2020

Comissió TIC

Comissió TIC

Espai de reflexió i acció del COPC sobre aquesta matèria.

Accions i propostes destacades:

 • Publicació de la guia de recomanacions per exercir la telepsicologia.

 • Organització de la “Conferencia en línea: Psicología y práctica digital: retos profesionales en una sociedad digital”.

 • Difusió del Grup de Suport i Ajuda mútua Interpars

 • Treball de models de consentiment de tractament de dades i consentiment informat adaptat.

 • Posada a disposició de col·legiats i col·legiades de diferents plataformes per exercir la telepsicologia.

Defensor de les persones col·legiades

Actuacions realitzades

Durant l'any 2020 es comptabilitzen 41 demandes d'intervenció per part de les persones col·legiades, que han estat principalment relacionades amb efectes de la pandèmia de la COVID-19.

Psicoxarxa Solidària

Dades rellevants

Durant aquest any han entrat 246 sol·licituds d’atenció psicològica, el 56% de les quals procedeixen del formulari web i el 32% d’usuaris derivats d’entitats col·laboradores de la Psicoxarxa Solidària del COPC. La resta són sol·licituds del telèfon d’atenció psicològica d’emergència que el COPC va posa en marxa durant la pandèmia de COVID-19.

Sol·licituds atenció psicològica

Durant l’any 2020 s’han programat un total de 189 entrevistes, cosa que ha suposat un descens del 5% respecte les entrevistes realitzades durant l’any 2019.

Nombre d’entrevistes