ALTES I BAIXES COL·LEGIALS

Tramitacions col·legials

Col·legiats i col·legiades

A data de 31 de desembre, al COPC hi havia 15.306 professionals col·legiats i col·legiades. Respecte l'any 2019, hi ha hagut un augment de 131 persones col·legiades.

Augment de persones col·legiades

Precol·legiats i precol·legiades

A data de 31 de desembre, al COPC hi havia 278 precol·legiats i precol·legiades, experimentant un augment del 14% respecte l'any anterior.

Augment de persones precol·legiades

Baixes 2020

Baixes precol·legials

Altes per territoris

Altes per territoris

Altes amb bonificació 2020

Els precol·legiats i precol·legiades procedeixen de les següents universitats: